Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mrągowo

Numer zamówienia: ŚGO.5/2017

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, sekretariat pok.nr 17

Przedmiotem zamówienia jest:

ŚGO.6232.A.1.2017

Mrągowo, dn. 06.07.2017r.

 

 

 

W/g wykazu

Dot. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mrągowo”.

 

Zapytanie o cenę

 

W imieniu Gminy Miasto Mrągowo zwracam się zapytaniem o cenę usług obejmujących:

  • Demontaż wyrobów zawierających azbest za 1Mg,
  • Paletowanie 1Mg azbestu,
  • Transport 1Mg azbestu,
  • Utylizację 1 Mg azbestu.

Wszystkie posesje znajdują się na terenie miasta Mrągowo.

Przewidywana ilość wyrobów azbestowych:

            Płyta falista około – 2127,60  m2  tj. ok. 31,915 Mg

            W tym: ok. 1639,76 m2 tj. 24,597 Mg – zdjęcie, transport i unieszkodliwienie

                        Ok. 487,84 m2 tj. 7,318 Mg – transport i unieszkodliwienie.

           

Osoba do kontaktu – Magdalena Góralczyk Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. 52 tel. 89 741 90 29.

Oferta winna być złożona do dnia 17 lipca 2017r.  /poniedziałek/ do godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo sekretariat / pok. 17/.

 

                                                                                              

Załącznik:

  1. Formularz oferty
  2. Projekt umowy

 

Załączniki: