Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Olchowik

Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Mrągowo

Numer zamówienia: ŚGO.7021.02.01.18

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, sekretariat pok.nr 17

Załączniki: