Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-05-092018-05-25Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. OlsztyńskiejAktualne
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-152018-05-29Przebudowa kładki pieszej od os Parkowego.Aktualne
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-172018-05-25„Montaż i obsługa tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”Aktualne
4Nieograniczony2016-07-152016-08-04Zimowe utrzymanie jezdni, ulic na terenie miasta Mrągowo w sezonie 2016-2018Archiwum
5Nieograniczony2016-09-022016-09-26Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w MrągowieArchiwum
6Nieograniczony2016-09-282016-10-12Remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mragowie – II EtapArchiwum
7Nieograniczony2016-09-022016-09-20Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza nr 71, 73 i 75 w MrągowieArchiwum
8Nieograniczony2016-10-142016-10-28"Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego i placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 2” w ramach zadania „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta"Archiwum
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-062016-10-12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.Archiwum
10Nieograniczony2016-09-022016-09-19Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w MrągowieArchiwum
Strona 1 z 9