Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Informacja z przeprowadzonego w dniu 11 maja 2018 roku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych Spółki z o.o. Miasteczko Westernowe „Mrongoville"

I N F O R M A C J A

z przeprowadzonego w dniu 11 maja 2018 roku przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych Spółki z o.o. Miasteczko Westernowe „Mrongoville” zabudowanych kompleksem turystyczno – rozrywkowym na okres 10 lat począwszy od dnia 1 października 2018 roku.

Do przetargu na Miasteczko Westernowe „Mrongoville” stawił się jeden oferent Firma Car4parts Daniel Lewakowski z Mrągowa. Zaoferował czynsz dzierżawny w kwocie brutto 7 810,50 zł miesięcznie.

 

Dyrektor Zarządu
Stanisław Małyszko