Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu pisemnym ograniczonym na najem hangarów położonych w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 6

Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu pisemnego ograniczonego na najem hangarów położonych w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 6.

 

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 09 kwietnia 2018 r. stwierdziła, że do dnia 09 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00:

- na najem hangaru nr 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego,  nie wpłynęło zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

- na najem hangaru nr 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego wpłynęło 1 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

Do uczestnictwa w przetargu na najem hangaru nr 3 dopuszczono 1 osobę:  Pana Marcina Dobrosielskiego "D-SKI".

- na najem hangaru nr 4 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem i przechowywaniem sprzętu wodnego z napędem motorowym wpłynęło 1 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,

Do uczestnictwa w przetargu na najem hangaru nr 4 dopuszczono 1 osobę: Pana Piotra Mołoniewicza "MECHANIKA POJAZDOWA".