Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie przetargu ustnego ograniczonego

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3 lat, w trybie przetargu ustnego ograniczonego - Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 137,95 m2 położony na parterze budynku przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, obręb nr 5, działka nr 256/4, wraz z tarasem o powierzchni użytkowej około 250,00 m2 przylegającym do lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wynajem na prowadzenie działalności gastronomicznej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, prowadzące taką działalność w okresie co najmniej ostatnich dwóch lat.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 50), tel. 89 741 90 25.

Załączniki: