Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

  O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

    1. część działki nr 52/30 (obręb nr 8), położonej przy ulicy Krzywej, z przeznaczeniem pod gołębnik oraz na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
    2. część działki nr 87/9 i 89/11 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż - blaszak,
    3. część działki nr 87/9 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem na plac manewrowy,
    4. część działki nr 193/2 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Młynowej, z przeznaczeniem pod garaż – blaszak.

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

 

 

MM/MM