Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

a)    część działki nr 216/17 i 216/55 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Sienkiewicza, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,

b)   część działki nr 10/40 (obręb nr 9), położonej na osiedlu Nikutowo, z przeznaczeniem na teren zielony,

c)    część działki nr 7/61 (obręb nr 1), położonej na osiedlu Medyk, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,

d)   część działki nr 131/31 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Łąkowej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz pod istniejącą zabudowę,

e)    część działki nr 215/3 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Kolejowej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,

f)    część działki nr 10/6, 10/7, 10/8 i 10/9 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Rynkowej,             z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,

g)   część działki nr 203/3 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego,                        z przeznaczeniem na teren zielony,

h)   część działki nr 81/11 (obręb nr 5), położonej przy ulicy 8-go Maja, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,

i)     część działki nr 32/11 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Gen. Wł. Andersa,                        z przeznaczeniem na teren zielony,

j)     część działki nr 146/78 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Łabędziej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

MM/MM

 

Załączniki: