Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Aleksandra Lemańska

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektu zagospodarowania terenu Parku im. Gen. Władysława Sikorskiego