Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Jolanta Merkler

Komunikat Burmistrza Miasta dotyczący zasad odbioru odpadów

W dniu wyznaczonym do odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, właściciele nieruchomości powinni wystawiać pojemniki lub worki do godz. 700 w miejscu dostępnym i widocznym, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady – np. przy chodniku, na granicy nieruchomości, jeśli brama jest zamknięta to należy wystawić poza bramę, jeśli otwarta, może stać przy bramie (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.

            W szczególnych przypadkach, gdy pojemnik lub worek nie jest wystawiany przed nieruchomość lub boksy z pojemnikami są zamknięte, należy powiadomić o tym fakcie firmę odbierającą odpady pod numerem telefonu 89 715 24 35.  

Zastępca Burmistrza Miasta

Tomasz Witkowicz