Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

  O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 84/7 i 84/4 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem na teren zielony,
  2. część działki nr 162/4 i 194 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Jeziornej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości (teren okalający hotel),
  3. część działki nr 62/4 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Warszawskiej 24D, z przeznaczeniem na stoisko warzywno - owocowe,
  4. część działki nr 130/3 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wileńskiej, z przeznaczeniem na teren zielony,
  5. część działki nr 178/28 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Moniuszki, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  6. część działki nr 157/25 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Boh. Warszawy, z przeznaczeniem pod kontener na odpady.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.