Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-01-25XL/9/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Miasta Mrągowo.Obowiązujący
22018-01-25XL/8/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,Obowiązujący
32018-01-25XL/7/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,Obowiązujący
42018-01-25XL/6/2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,Obowiązujący
52018-01-25XL/5/2018Uchwała przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rokObowiązujący
62018-01-25XL/4/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
72018-01-25XL/3/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
82018-01-25XL/2/2018Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mrągowo,Obowiązujący
92018-01-25XL/1/2018Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta MrągowoObowiązujący
102017-12-21XXXIX/5/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
Strona 1 z 119