Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Numer aktu: XLIII/4/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: