Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Mrągowo w 2018 roku

Numer aktu: XLIII/3/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: