Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/13/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 marca 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu

Numer aktu: XLIII/2/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: