Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie podziału miasta Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

Numer aktu: XLIII/1/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: