Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.

Numer aktu: XLII/15/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: