Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Mrągowa.

Numer aktu: XLII/14/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: