Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego przez Gminę Miasto Mrągowo,

Numer aktu: XLII/7/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: