Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie podziału miasta Mrągowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

Numer aktu: XLII/4/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: