Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Plac Bolesława Prusa w Mrągowie,

Numer aktu: XLI/6/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: