Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi w ciągu ulicy Łąkowej w Mrągowie,

Numer aktu: XLI/3/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: