Akty prawne

Ogłoszono przez Emilia Płocharczyk

Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej oraz Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2017.

Numer aktu: 11/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miasta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: