Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 rok.

Numer aktu: XXXIX/2/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: