Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020.

Numer aktu: XXXIX/3/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: