Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie, w skład którego wchodziły sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie,

Numer aktu: XXXVII/9/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: