Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno w województwie kujawsko – pomorskim, z przeznaczeniem na naprawę świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną,

Numer aktu: XXXVI/4/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: