Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, położonego przy ul. Towarowej,

Numer aktu: XXXVI/3/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: