Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Mrągowo na nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa.

Numer aktu: XXXV/9/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: