Akty prawne

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Numer aktu: 47/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miasta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: