Akty prawne

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji dokumentu pt „Koncepcja uszczegółowionych planowanych przebiegów dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Mrągowo”.

Numer aktu: 48/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miasta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: