Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Komunikacji Miejskiej w Mrągowie.

Numer aktu: XXXIII/8/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: