Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała W sprawie: wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Torowej.

Numer aktu: XXXIII/4/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: