Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, MSIS – Młodzieżowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych oraz Streetfootballworld gMbH w Berlinie.

Numer aktu: XXXII/10/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: