Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie 7) zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,

Numer aktu: XXXII/7/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: