Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/6/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,

Numer aktu: XXXII/5/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: