Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Mrągowo instrumentem płatniczym,

Numer aktu: XXXII/3/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: