Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ul. Roosevelta,

Numer aktu: XXXII/1/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: