Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-02-28XLI/9/2018Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowdzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,Obowiązujący
22018-02-28XLI/8/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,Obowiązujący
32018-02-28XLI/7/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,Obowiązujący
42018-02-28XLI/6/2018Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Plac Bolesława Prusa w Mrągowie,Obowiązujący
52018-02-28XLI/5/2018Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Młodkowskiego w Mrągowie,Obowiązujący
62018-02-28XLI/4/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Olsztyńskiej 14Obowiązujący
72018-02-28XLI/3/2018Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi w ciągu ulicy Łąkowej w Mrągowie,Obowiązujący
82018-02-28XLI/2/2018Uchwała zmiany uchwały Nr XXVIII/12/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,Obowiązujący
92018-02-28XLI/15/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa.Obowiązujący
102018-02-28XLI/14/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
Strona 1 z 123