Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-01-104/2018Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VIII Gali SportuObowiązujący
22018-01-092/2018Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo.Obowiązujący
32018-01-091/2018Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo Obowiązujący
42017-12-21XXXIX/5/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
52017-12-21XXXIX/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
62017-12-21XXXIX/3/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2018-2020.Obowiązujący
72017-12-21XXXIX/2/2017Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2018 rok.Obowiązujący
82017-12-21XXXIX/1/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2025.Obowiązujący
92017-10-26XXXVII/9/2017Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie, w skład którego wchodziły sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie,Obowiązujący
102017-10-26XXXVII/8/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,Obowiązujący
Strona 1 z 120