Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
81Nieograniczony2016-10-142016-11-18Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, w terminie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 rokuArchiwum
82Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-062016-10-12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.Archiwum
83Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-032016-10-14Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowychArchiwum
84Nieograniczony2016-09-282016-10-12Remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mragowie – II EtapArchiwum
85Nieograniczony2016-09-022016-09-20Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza nr 71, 73 i 75 w MrągowieArchiwum
86Nieograniczony2016-09-022016-09-19Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w MrągowieArchiwum
87Nieograniczony2016-09-022016-09-26Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w MrągowieArchiwum
88Nieograniczony2016-07-152016-08-04Zimowe utrzymanie jezdni, ulic na terenie miasta Mrągowo w sezonie 2016-2018Archiwum
89Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-06-302016-07-08Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”.W trakcie
90Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-06-302016-07-08Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Zagospodarowanie parku wokół Jeziorka Magistrackiego w Mrągowie na cele turystyczno-rekreacyjne”.W trakcie
Strona 9 z 9