Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812017-03-30XXX/8/2017Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Słonecznej w Mrągowie,Obowiązujący
822017-03-30XXX/7/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego,Obowiązujący
832017-03-30XXX/6/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
842017-03-30XXX/5/2017Uchwała w sprawie zbycia działek gruntu, stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, położonych przy ul. Staromiejskiej.Obowiązujący
852017-03-30XXX/4/2017Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,Obowiązujący
862017-03-30XXX/3/2017Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,Obowiązujący
872017-03-30XXX/2/2017Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Mrągowo na nieruchomość stanowiącą własność Pana Alfreda Nawrockiego,Obowiązujący
882017-03-30XXX/13/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
892017-03-30XXX/12/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
902017-03-30XXX/1/2017Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/3/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowa, położonego przy ul. Słonecznej,Obowiązujący
Strona 9 z 122