Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812017-08-16XXXIV/1/2017Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych oraz terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich.Obowiązujący
822017-08-0748/2017Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji dokumentu pt „Koncepcja uszczegółowionych planowanych przebiegów dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Mrągowo”.Obowiązujący
832017-07-2747/2017Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie.Obowiązujący
842017-07-2445/2017Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mrągowa na temat Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Obowiązujący
852017-06-29XXXIII/9/2017Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo.Obowiązujący
862017-06-29XXXIII/8/2017Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Komunikacji Miejskiej w Mrągowie.Obowiązujący
872017-06-29XXXIII/7/2017Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Obowiązujący
882017-06-29XXXIII/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
892017-06-29XXXIII/5/2017Uchwała w sprawie: zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Warszawskiej. Obowiązujący
902017-06-29XXXIII/4/2017Uchwała W sprawie: wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Torowej.Obowiązujący
Strona 9 z 125