Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812016-11-30XXVI/3/2016Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa,Obowiązujący
822016-11-30XXVI/2/2016Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Brzozowej 5e,Obowiązujący
832016-11-30XXVI/18/2016 Uchwała w sprawie współpracy Gminy Miasto Mrągowo ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu. Obowiązujący
842016-11-30XXVI/17/2016Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/9/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku, w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości,Obowiązujący
852016-11-30XXVI/16/2016Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXV/7/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
862016-11-30XXVI/15/2016Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłatyObowiązujący
872016-11-30XXVI/14/2016Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego w Mrągowie na os. Parkowym 11/48Obowiązujący
882016-11-30XXVI/13/2016Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016,Obowiązujący
892016-11-30XXVI/12/2016Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016-2025,Obowiązujący
902016-11-30XXVI/1/2016Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu.Obowiązujący
Strona 9 z 117