Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
71Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-142016-12-22Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Mrągowie (dz. nr 6-9/4)". Archiwum
72Nieograniczony2016-12-082016-12-15Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyArchiwum
73Nieograniczony2016-12-072016-12-14Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, w tym również organizowanie imprez kulturalno – artystycznych i rozrywkowych, zgodnie z funkcją amfiteatruArchiwum
74Nieograniczony2016-12-052016-12-13Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaArchiwum
75Nieograniczony2016-12-052016-12-12Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta MrągowaArchiwum
76Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-012016-12-23Wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńW trakcie
77Nieograniczony2016-11-302016-12-07Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieArchiwum
78Nieograniczony2016-11-172016-11-25Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaArchiwum
79Nieograniczony2016-10-142016-10-28"Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego i placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 2” w ramach zadania „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta"Archiwum
80Nieograniczony2016-10-142016-11-18Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, w terminie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 rokuArchiwum
Strona 8 z 9