Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
71Nieograniczony2016-09-022016-09-26Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w MrągowieArchiwum
72Nieograniczony2016-07-152016-08-04Zimowe utrzymanie jezdni, ulic na terenie miasta Mrągowo w sezonie 2016-2018Archiwum
73Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-06-302016-07-08Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”.W trakcie
74Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-06-302016-07-08Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Zagospodarowanie parku wokół Jeziorka Magistrackiego w Mrągowie na cele turystyczno-rekreacyjne”.W trakcie
Strona 8 z 8