Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-05-31XXXII/10/2017Uchwała w sprawie wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, MSIS – Młodzieżowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych oraz Streetfootballworld gMbH w Berlinie. Obowiązujący
722017-04-27XXXI/8/2017Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mrągowo na lata 2016 – 2023.Obowiązujący
732017-04-27XXXI/7/2017Uchwała w sprawie 7) zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Mrągowo, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”,Obowiązujący
742017-04-27XXXI/6/2017Uchwała w sprawie 6) uchylenia Uchwały Nr XXIX/6/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.02.2017 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW nr 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”,Obowiązujący
752017-04-27XXXI/5/2017 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017,Obowiązujący
762017-04-27XXXI/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017-2025,Obowiązujący
772017-04-27XXXI/3/2017Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ul. MoniuszkiObowiązujący
782017-04-27XXXI/2/2017Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/11/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 roku o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
792017-04-27XXXI/1/2017Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Mrągowo zadania prowadzonego przez Powiat Mrągowski w zakresie informacji i promocji turystycznej o zasięgu powiatowym w ramach Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej Obowiązujący
802017-03-30XXX/9/2017Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Mrągowo,Obowiązujący
Strona 8 z 122