Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-03-30XXX/1/2017Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/3/2004 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowa, położonego przy ul. Słonecznej,Obowiązujący
722017-03-30XXX/11/2017Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2017 roku,Obowiązujący
732017-03-30XXX/10/2017Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta MrągowoObowiązujący
742017-03-03862/2017Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MIasta MrągowaObowiązujący
752017-02-23XXIX/6/2017 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW nr 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”. Obowiązujący
762017-02-23XXIX/5/2017Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Obowiązujący
772017-02-23XXIX/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
782017-02-23XXIX/3/2017Uchwała w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Obowiązujący
792017-02-23XXIX/2/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017. Obowiązujący
802017-02-23XXIX/1/2017Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Obowiązujący
Strona 8 z 120