Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-01-26XXVIII/7/2017Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.Obowiązujący
722017-01-26XXVIII/6/2017Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2014 – 2018.”Obowiązujący
732017-01-26XXVIII/5/2017Uchwała w sprawie: zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Mrągowo na nieruchomość stanowiącą własność Pana Piotra Filipowicza. Obowiązujący
742017-01-26XXVIII/4/2017Uchwała W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i wynajęcie na czas nieokreślony garażu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Królewieckiej 31.Obowiązujący
752017-01-26XXVIII/3/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa Obowiązujący
762017-01-26XXVIII/2/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoObowiązujący
772017-01-26XXVIII/16/2017Uchwała w sprawie: zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 57.Obowiązujący
782017-01-26XXVIII/15/2017Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Mrągowo do przygotowania planu adaptacji do zmian klimatu.Obowiązujący
792017-01-26XXVIII/14/2017Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2017 rokObowiązujący
802017-01-26XXVIII/13/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
Strona 8 z 118