Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712016-12-21XXVII/4/2016Uchwała w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mrągowie,Obowiązujący
722016-12-21XXVII/3/2016Uchwała w sprawie 3) zmiany Uchwały Nr VII/2/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat, terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Giżyckiej o powierzchni około 2,00 ha,Obowiązujący
732016-12-21XXVII/2/2016Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017Obowiązujący
742016-12-21XXVII/1/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025,Obowiązujący
752016-11-30XXVI/9/2016Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych, Obowiązujący
762016-11-30XXVI/8/2016Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,Obowiązujący
772016-11-30XXVI/7/2016Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2016 roku,Obowiązujący
782016-11-30XXVI/6/2016Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na os. Parkowym w Mrągowie,Obowiązujący
792016-11-30XXVI/5/2016Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,Obowiązujący
802016-11-30XXVI/4/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2017,Obowiązujący
Strona 8 z 117