Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712016-11-30XXVI/18/2016 Uchwała w sprawie współpracy Gminy Miasto Mrągowo ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu. Obowiązujący
722016-11-30XXVI/17/2016Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/9/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku, w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości,Obowiązujący
732016-11-30XXVI/16/2016Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXV/7/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty,Obowiązujący
742016-11-30XXVI/15/2016Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłatyObowiązujący
752016-11-30XXVI/14/2016Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego w Mrągowie na os. Parkowym 11/48Obowiązujący
762016-11-30XXVI/13/2016Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016,Obowiązujący
772016-11-30XXVI/12/2016Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016-2025,Obowiązujący
782016-11-30XXVI/1/2016Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu.Obowiązujący
792016-11-30XXVI/11/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/6/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017,Obowiązujący
802016-11-30XXVI/10/2016Uchwała w sprawie współpracy Gminy Miasto Mrągowo ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu,Obowiązujący
Strona 8 z 115