Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
61Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-032017-01-13Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoArchiwum
62Nieograniczony2017-01-022017-01-16Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowegoArchiwum
63Nieograniczony2016-12-272017-01-04Utrzymanie i konserwacja terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaArchiwum
64Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-142016-12-22Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Mrągowie (dz. nr 6-9/4)". Archiwum
65Nieograniczony2016-12-082016-12-15Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyArchiwum
66Nieograniczony2016-12-072016-12-14Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, w tym również organizowanie imprez kulturalno – artystycznych i rozrywkowych, zgodnie z funkcją amfiteatruArchiwum
67Nieograniczony2016-12-052016-12-13Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaArchiwum
68Nieograniczony2016-12-052016-12-12Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta MrągowaArchiwum
69Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-012016-12-23Wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńW trakcie
70Nieograniczony2016-11-302016-12-07Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieArchiwum
Strona 7 z 9