Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
61Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-142017-03-28Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele rekreacyjne"Archiwum
62Nieograniczony2017-03-092017-03-23Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieArchiwum
63Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-092017-03-17Opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Mrągowo”Archiwum
64Nieograniczony2017-02-272017-04-03Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałychArchiwum
65Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-212017-03-07Rozgraniczenie nieruchomościArchiwum
66Nieograniczony2017-02-162017-03-02Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieArchiwum
67Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-132017-02-15Zapraszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowaniaArchiwum
68Nieograniczony2017-01-302017-02-15Remont siedzisk widowni amfiteatru przy ul. Jaszczursza Góra w MrągowieArchiwum
69Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-232017-01-31Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoArchiwum
70Nieograniczony2017-01-192017-01-26Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałychArchiwum
Strona 7 z 10