Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612016-12-21XXVII/2/2016Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017Obowiązujący
622016-12-21XXVII/1/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025,Obowiązujący
632016-11-30XXVI/9/2016Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo – usługowych i przemysłowo – składowych, Obowiązujący
642016-11-30XXVI/8/2016Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,Obowiązujący
652016-11-30XXVI/7/2016Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu w 2016 roku,Obowiązujący
662016-11-30XXVI/6/2016Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na os. Parkowym w Mrągowie,Obowiązujący
672016-11-30XXVI/5/2016Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,Obowiązujący
682016-11-30XXVI/4/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2017,Obowiązujący
692016-11-30XXVI/3/2016Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa,Obowiązujący
702016-11-30XXVI/2/2016Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Brzozowej 5e,Obowiązujący
Strona 7 z 115