Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-03-03862/2017Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy MIasta MrągowaObowiązujący
622017-02-23XXIX/6/2017 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW nr 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”. Obowiązujący
632017-02-23XXIX/5/2017Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Obowiązujący
642017-02-23XXIX/4/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
652017-02-23XXIX/3/2017Uchwała w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Obowiązujący
662017-02-23XXIX/2/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017. Obowiązujący
672017-02-23XXIX/1/2017Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Obowiązujący
682017-01-27XXVIII/10/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych Obowiązujący
692017-01-26XXVIII/9/2017Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/10/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mrągowa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.Obowiązujący
702017-01-26XXVIII/8/2017Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.Obowiązujący
Strona 7 z 118