Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
51Nieograniczony2016-12-052016-12-12Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta MrągowaRozstrzygnięte
52Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-012016-12-23Wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńW trakcie
53Nieograniczony2016-11-302016-12-07Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieArchiwum
54Nieograniczony2016-11-172016-11-25Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaArchiwum
55Nieograniczony2016-10-142016-10-28"Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego i placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 2” w ramach zadania „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta"Archiwum
56Nieograniczony2016-10-142016-11-18Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, w terminie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 rokuZakończone
57Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-062016-10-12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.Archiwum
58Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-032016-10-14Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowychArchiwum
59Nieograniczony2016-09-282016-10-12Remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mragowie – II EtapArchiwum
60Nieograniczony2016-09-022016-09-20Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza nr 71, 73 i 75 w MrągowieArchiwum
Strona 6 z 7