Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
51Nieograniczony2017-01-192017-01-26Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Mrągowo odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałychRozstrzygnięte
52Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-122017-01-23Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta MrągowaW trakcie
53Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-032017-01-13Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoZakończone
54Nieograniczony2017-01-022017-01-16Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowegoRozstrzygnięte
55Nieograniczony2016-12-272017-01-04Utrzymanie i konserwacja terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaArchiwum
56Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-142016-12-22Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Mrągowie (dz. nr 6-9/4)". Archiwum
57Nieograniczony2016-12-082016-12-15Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyArchiwum
58Nieograniczony2016-12-072016-12-14Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, w tym również organizowanie imprez kulturalno – artystycznych i rozrywkowych, zgodnie z funkcją amfiteatruArchiwum
59Nieograniczony2016-12-052016-12-13Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaArchiwum
60Nieograniczony2016-12-052016-12-12Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta MrągowaArchiwum
Strona 6 z 8