Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-07-2747/2017Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie.Obowiązujący
522017-07-2445/2017Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Mrągowa na temat Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Obowiązujący
532017-06-29XXXIII/9/2017Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo.Obowiązujący
542017-06-29XXXIII/8/2017Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Komunikacji Miejskiej w Mrągowie.Obowiązujący
552017-06-29XXXIII/7/2017Uchwała w sprawie : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Obowiązujący
562017-06-29XXXIII/6/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
572017-06-29XXXIII/5/2017Uchwała w sprawie: zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Warszawskiej. Obowiązujący
582017-06-29XXXIII/4/2017Uchwała W sprawie: wydzierżawienia na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Torowej.Obowiązujący
592017-06-29XXXIII/3/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowych Obowiązujący
602017-06-29XXXIII/2/2017Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.Obowiązujący
Strona 6 z 122