Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-01-26XXVIII/13/2017Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025.Obowiązujący
522017-01-26XXVIII/12/2017 Uchwała w sprawie: zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Wojska Polskiego 85.Obowiązujący
532017-01-26XXVIII/1/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, uchwalonego uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. Obowiązujący
542017-01-26XXVIII/11/2017Uchwała w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
552016-12-21XXVII/8/2016Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016,Obowiązujący
562016-12-21XXVII/7/2016Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016-2025,Obowiązujący
572016-12-21XXVII/6/2016Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Mrągowa na lata 2017 – 2021”Obowiązujący
582016-12-21XXVII/5/2016Uchwała w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Mrągowo na lata 2016 – 2023,Obowiązujący
592016-12-21XXVII/4/2016Uchwała w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mrągowie,Obowiązujący
602016-12-21XXVII/3/2016Uchwała w sprawie 3) zmiany Uchwały Nr VII/2/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat, terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Giżyckiej o powierzchni około 2,00 ha,Obowiązujący
Strona 6 z 115