Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-01-27XXVIII/10/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów mieszkaniowo-usługowych i przemysłowo-składowych Obowiązujący
522017-01-26XXVIII/9/2017Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/10/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Mrągowa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.Obowiązujący
532017-01-26XXVIII/8/2017Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.Obowiązujący
542017-01-26XXVIII/7/2017Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.Obowiązujący
552017-01-26XXVIII/6/2017Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2014 – 2018.”Obowiązujący
562017-01-26XXVIII/5/2017Uchwała w sprawie: zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Mrągowo na nieruchomość stanowiącą własność Pana Piotra Filipowicza. Obowiązujący
572017-01-26XXVIII/4/2017Uchwała W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i wynajęcie na czas nieokreślony garażu, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego przy ulicy Królewieckiej 31.Obowiązujący
582017-01-26XXVIII/3/2017Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa Obowiązujący
592017-01-26XXVIII/2/2017Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoObowiązujący
602017-01-26XXVIII/16/2017Uchwała w sprawie: zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza 57.Obowiązujący
Strona 6 z 117