Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Agnieszka Wójcik

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego oraz tarasu położonego w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 6

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 07 maja 2018 r. stwierdziła, że do dnia 04 maja 2018 r. do godz. 10.00, wpłynęło 1 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego oraz tarasu położonego w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 6, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Do uczestnictwa w przetargu na najem lokalu użytkowego oraz tarasu dopuszczono 1 osobę:

Pana Janusza Głowalę MUSIC-BOX, ul. Stefana Żeromskiego 1, 11-700 Mrągowo.