Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie został przeprowadzony pierwszy przetarg pisemny do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą na najem hangaru nr 3 o powierzchni użytkowej 68,15 m2, położonego w Mrągowie przy            ul. Jaszczurcza Góra 6, obręb nr 5, działka nr 256/4, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem                       i przechowywaniem sprzętu wodnego bez napędu motorowego, na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 1 osobę.

Wywoławcza stawka czynszu najmu netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosiła 9,27 zł netto + 23% VAT – 100% oceny oferty.

Miesięczna stawka czynszu zaoferowana w przetargu wynosi: 10,00 zł netto + 23% podatku VAT.

Najemcą hangaru nr 3 został Pan Marcin Dobrosielski „D-SKI”, Mrągowo.