Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 162/8 (obręb nr 4), położonej przy ulicy Mrongowiusza, z przeznaczeniem pod garaż,
  2. część działki nr 220/7 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Giżyckiej, z przeznaczeniem na dojazd do działki nr 2 – 311/1, stanowiącej własność Dzierżawcy,
  3. działka nr 147/1 (obręb nr 6), położona przy ulicy Dziękczynnej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  4. część działki nr 113 i 118/2 (obręb nr 5), położone przy ulicy Żeromskiego, z przeznaczeniem na teren okalający lokal użytkowy oraz pod stoliki,
  5. część działki nr 283/7 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Krakowskiej, z przeznaczeniem pod garaż oraz pod uprawy jednoroczne,
  6. część działki nr 122/6 (obręb nr 1), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
  7. część działki nr 131/31 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Łąkowej, z przeznaczeniem pod garaż oraz na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

 

 

MM/MM

Załączniki: